Giỏ hàng

PHỤ KIỆN

Bông tai tròn hạt châu vàng kim
1 phiên bản màu sắc
65,000₫
BÔNG TAI TRÒN TAM GIÁC - DÀI
2 phiên bản màu sắc
65,000₫
Bông tai tua rua bạc
1 phiên bản màu sắc
120,000₫
Bông tai tua rua đá
3 phiên bản màu sắc
110,000₫
Chest chain #1
1 phiên bản màu sắc
100,000₫
100,000₫
Chest chain #4
1 phiên bản màu sắc
100,000₫
100,000₫
Chest trap
2 phiên bản màu sắc
130,000₫
  • Chest trap #3
  • Chest trap #1
130,000₫
Choker 2D da mặt dài
1 phiên bản màu sắc
80,000₫
Choker Da Nơ
1 phiên bản màu sắc
80,000₫
80,000₫
Choker da tim mảnh
1 phiên bản màu sắc
60,000₫
Choker Daisy
1 phiên bản màu sắc
80,000₫
80,000₫
Choker Gia Bling
2 phiên bản màu sắc
90,000₫
  • Vàng kim
  • Bạc
90,000₫
Facebook Instagram Youtube Google+ Top