Giỏ hàng

Vòng Cổ

Choker 3 Line Trái Tim
1 phiên bản màu sắc
65,000₫
Choker Caro Earth
2 phiên bản màu sắc
70,000₫
  • Hồng
  • Xanh
70,000₫
Choker Caro Nơ
2 phiên bản màu sắc
70,000₫
  • Hồng
  • Xanh
70,000₫
Choker Caro Tim - Hồng
1 phiên bản màu sắc
70,000₫
Choker Caro Vuông - Xanh
1 phiên bản màu sắc
70,000₫
Choker Châu Mảnh
1 phiên bản màu sắc
65,000₫
Choker Mặt Tròn Đá - Hồng
1 phiên bản màu sắc
65,000₫
Choker Nơ Ren
2 phiên bản màu sắc
80,000₫
  • Đen
  • Trắng
80,000₫
Choker Ren Trong Mặt Tim - Hồng
1 phiên bản màu sắc
70,000₫
Choker Tim Ren
2 phiên bản màu sắc
70,000₫
  • Đen
  • Trắng
70,000₫
Choker Trơn Dây Cài Đính Tua Rua - Đen
2 phiên bản màu sắc
60,000₫
Facebook Instagram Youtube Tiki Shopee Top