Giỏ hàng

Bralette

Bralette Temptation#5
2 phiên bản màu sắc
280,000₫
Bralette Plaiser
4 phiên bản màu sắc
430,000₫
 • Trắng - S
 • Trắng - M
 • Đỏ - S
 • Đỏ - M
430,000₫
Bralette Sirene
4 phiên bản màu sắc
450,000₫
 • Đen - M
 • Đen - S
 • Hồng - S
 • Hồng - M
450,000₫
Bralette Arcane
4 phiên bản màu sắc
450,000₫
 • Đen - M
 • Đen - S
 • Đỏ - S
 • Đỏ - M
450,000₫
Bralette Claret
5 phiên bản màu sắc
310,000₫
 • Đen - S
 • Đen - M
 • Đen - L
 • Trắng - S
 • Trắng - L
310,000₫
Bralette Caroline
6 phiên bản màu sắc
310,000₫
 • Hồng - S
 • Hồng - M
 • Nude - S
 • Nude - M
 • Trắng - S
 • Trắng - M
310,000₫
Set Bralette Suketa
2 phiên bản màu sắc
390,000₫
 • XS
 • S
390,000₫
Bralette Temptation#4
2 phiên bản màu sắc
230,000₫
Bralette Playful White
6 phiên bản màu sắc
260,000₫
Playful Black
6 phiên bản màu sắc
260,000₫
 • Set không mút / XS
 • Set có mút / XS
 • Set không mút / S
 • Set có mút / S
 • Set không mút / M
 • Set có mút / M
260,000₫
Bralette Rosebud#2
3 phiên bản màu sắc
330,000₫
 • Set / SX
 • Set / S
 • Set / M
330,000₫
Bralette Temptation#2
5 phiên bản màu sắc
250,000₫
Facebook Instagram Youtube Twitter Tiki Shopee Top